CENTRUL DE FORMARE SI CONSULTANTA
PRIMA SCOOL
Scurt istoric

www.cursuriprimascool.ro

S.C. Centrul de Formare si Consultant„ ĄPRIMA SCOOLĒ S.R.L. Buz„u a fost Ónfiintat Ón anul 2005 av‚nd ca obiect de activitate principal formarea profesional„.

Resurse umane:

Ł  Lectori pe toate specialitatile din oferta societatii, angajati si colaboratori;

Ł  Lectorii au studii superioare, masterate, doctorat, gradul didactic I in invatamant;

Ł  Exista posibilitatea instruirii si evaluarii cursantilor folosind cele mai noi si moderne metode didactice.

Resurse materiale:

Ł  Sediu propriu in care se afla:

Ł  Sali de curs pe specialitati;

Ł  Sala de calculatoare dotata cu 22 de calculatoare de ultima generatie in care se face instruirea si evaluarea finala a cursantilor pe diferite domenii;

Ł  Simulator auto pentru marirea sigurantei rutiere a viitorilor soferi;

Ł  Autovehicule pentru toate categoriile, dotate la standarde actuale;

Ł  Materiale didactice: videoproiector, tabla interactiva, flipchart, retroproiector, etc.

Resurse financiare

Ł  Resursele financiare sunt constituite din taxe si asigura plata salariilor si dezvoltarea bazei materiale.